Nieuw in onze collectie! Plakkaat uit 1769 over drenkelingen

gepubliceerd op vrijdag 31 januari 2020

Het Belasting & Douane Museum in Rotterdam nam contact op met het Reddingmuseum. En wel om een heel bijzondere reden. In hun collectie kwamen zij een plakkaat uit 1769 tegen met betrekking tot het helpen van drenkelingen aan de kust. Daarin werd gesteld dat drenkelingen niet te snel doodverklaard moeten worden en werden verschillende methodes behandeld waarmee drenkelingen konden worden geholpen.

Het Reddingmuseum was verheugd te vernemen dat het Belasting & Douane Museum het plakkaat aan het museum schenkt. Een plakkaat is een algemene bekendmaking bestemde verordening, uitgevaardigd onder een opgedrukt zegel. Dit object is een prachtige aanvulling op ons verhaal en enkele methodes die in het plakkaat worden genoemd, worden tentoongesteld in het Reddingmuseum. Binnenkort is het plakkaat dus in het museum te bewonderen!