Schenken en nalaten - Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers Den Helder

Schenken en nalaten

wit

Voor het behoud van het historisch varend erfgoed en onze collectie hebben wij financiële steun nodig van bedrijven of particulieren. Daarbij hebben wij steun nodig om onze ambities te kunnen verwezenlijken en daarmee het museum aantrekkelijk te houden voor het publiek. Particulieren kunnen ons helpen door middel van schenkingen en nalatenschappen. Bedrijven kunnen een gift doen.

oranje

Particulieren

Vindt u het behouden en toegankelijk maken van het erfgoed van het reddingwezen belangrijk? Dan kunt u het Reddingmuseum steunen met een schenking. U heeft onder meer de volgende opties:

Eénmalige of periodieke schenkingen van geld of in de vorm van kunst of een object

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Wel gelden er speciale voorwaarden. Andere giften kunnen aftrekbaar zijn, maar in tegenstelling tot de periodieke giften zijn andere giften niet onbegrensd aftrekbaar.

Nalaten

Erfstellingen of legaten, maar bijvoorbeeld ook de kwijtscheldingsregeling, die inhoudt dat - een deel van - successieaanslag wordt voldaan door eigendomsoverdracht van een waardevol kunstvoorwerp aan de staat. Notarissen en accountants kunnen u over de details informeren.

Bedrijven

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken. Het Reddingmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meer informatie kunt u online vinden bij de Belastingdienst.

Schenken in natura

Heeft u een object, schilderij of beeldmateriaal over het reddingwezen? Dan kunt u deze schenken aan het Reddingmuseum. Voorwaarde is dat het een directe link heeft met het reddingwezen in Nederland. Wij nemen alleen objecten aan die in onze collectie passen.

Wilt u ons steunen met een gift of heeft u vragen over dit onderwerp? Mail naar info@reddingmuseum.nl of bel 0223-618320.