Collectie - Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers Den Helder

Collectie

wit

Onze collectie

Het Nationaal Reddingmuseum heeft een vaste presentatie die speels, spannend en informatief is. De gevarieerde en rijke collectie wordt op verschillende manieren gepresenteerd. Er zijn veel interactieve exhibita, prachtige bewegende beelden van reddingen, een uitgebreide informatievoorziening rondom de collectie en natuurlijk boten, veel boten. Van roeireddingsloepen uit de tijd van Dorus Rijkers tot de pijlsnelle RIB’s die de KNRM nu gebruikt.

Tijdelijke exposities

In de tijdelijke exposities wordt aandacht besteed aan specifieke gebeurtenissen of onderwerpen waarmee nog steeds een breed, maar meer doelgericht, publiek wordt aangesproken. En daarmee uitgenodigd het museum te bezoeken.

Voorheen was de nieuwe expositie 'Gezonken Reddingen' te zien in het museum. Een expositie met spannende verhalen over 7 scheepswrakken en de legendarische reddingsacties die bij het vergaan van deze schepen gemoeid waren. Met prachtige beelden, geluiden en een wereld boven- en onderwater verwondert deze expositie iedereen.

Onze reizende tentoonstelling 'Helderse Helden' wordt uitgeleend aan scholen. In de periodes dat de tentoonstelling niet uitgeleend is, is deze te zien in het museum. Deze tentoonstelling verteld de verhalen van Helderse redders van verschillende generaties.

Uitgebreide historische collectie

Het nationaal Reddingmuseum heeft als doel het verhaal te vertellen van het reddingwezen in Nederland van vroeger en nu. Sinds het ontstaan in 1981 is de collectie gegroeid met mooie en diverse objecten uit de tijdsperiode 1824 t/m 2016. De gehele collectie van ruim 5000 objecten is onderverdeeld in 17 deelcollecties zoals schilderijen, foto’s, vaartuigen, reddingsmiddelen, onderscheidingen en huldeblijken, verbindingsmiddelen en navigatiemiddelen.

De collectie wordt gedigitaliseerd door onze vrijwilligers. Een groot deel hiervan is te bekijken op www.maritiemdigitaal.nl. Ook collecties van andere maritieme instellingen zijn op dit online platform te vinden.

oranje

In het museum

In het museum zijn meerdere organisaties vertegenwoordigd. Zoals de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM), de Kustwacht, de Reddingsbrigade en het Loodswezen. Allen hebben de veiligheid in en om het water als doel. Lees hieronder meer.

oranje

Het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Kustwacht

De Kustwacht staat 24 uur per dag klaar voor hulpverlening, crisisbeheersing, handhaving en maritime security op de Noordzee. Zij coördineren deze taken vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder.

De Kustwacht is van vele markten thuis en is hierin uniek ten opzichte van Kustwachten in het buitenland, die maar één taak hebben. De Kustwacht in Nederland helpt mensen in nood, beschermt natuur en milieu door toezicht en voert grenscontroles uit op de Noordzee. Ook verbindt zij medische hulpvragers door met de Radio Medische Dienst en coördineren, indien nodig, een medische evacuatie. Samen met Defensie ruimt zij explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Al deze taken voert zij samen met hun partners uit. Dit alles wordt aangestuurd vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder.

oranje

KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt mensen in nood op het water. De reddingbootbemanningen van de KNRM staan 24 uur per dag stand-by om mensen te redden. Onder alle weersomstandigheden. De artsen van de Radio Medische Dienst geven via telecommunicatie zeelieden medisch advies bij ziekte en ongevallen, waar ook ter wereld. Op het strand en in de duinen helpen de kusthulpverleningsvoertuigen op moeilijk bereikbare plaatsen. Zij geven veiligheidsvoorlichting om ervoor te zorgen dat iedereen veilig het water opgaat. Dat doen zij met gedreven vrijwilligers, ondersteund door betaalde krachten. Iedere dag weer. Professioneel en kosteloos.

De redders en reddingboten komen in actie na een alarmering. De KNRM heeft 45 reddingstations langs de kust. De 75 reddingboten worden bemand door 1.400 vrijwilligers. De KNRM komt meer dan 2.000 keer per jaar in actie voor noodmeldingen waarbij ruim 3000 mensen worden geholpen of gered.

oranje

Vul hier uw eigen inhoud in.

REDDINGSBRIGADE

Bij Reddingsbrigade Nederland ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen - KNBRD) zijn 148 lokale reddingsbrigades met in totaal ruim 21.000 leden aangesloten. Onder hen zijn 2750 lifeguards, goed opgeleide vrijwilligers die actief zijn aan de kust, bij binnenwater, in zwembaden en bij evenementen verspreid over Nederland.

oranje