Basisonderwijs

Schoolprogramma Reddingwezen

Stoere, sterke mannen en vrouwen, grote en kleine schepen in problemen, surfers en badgasten die hulp nodig hebben. De gevaren en het weer op zee, meren en binnenwateren. Een kleine greep uit het thema reddingwezen. Het thema spreekt tot de verbeelding bij jong en oud. Het is met name een belangrijk onderwerp voor kinderen die dichtbij het water wonen. Vele kustplaatsen en dorpen rondom wateren hebben naast hun eigen reddingsbrigade of KNRM-station een indrukwekkende geschiedenis met het reddingwezen. Prachtige verhalen van oud-redders zijn hier onderdeel van. Een prachtig thema om op school te behandelen, juist omdat dit zoveel omvattend is.


Het Reddingmuseum beschikt over een speciale reizende tentoonstelling 'Helderse Helden' die basisscholen kunnen lenen. Bij deze tentoonstelling zit een passend lespakket, met name voor groep 6 t/m 8. Het museum brengt de tentoonstelling zelf naar scholen en haalt deze weer op. 


Interesse om het thema te behandelen in de klas of als schoolthema te gaan gebruiken? Het Reddingmuseum biedt verschillende programma's aan voor de verschillende schoolgroepen. Toegespitst op de vakken die aangeboden worden zoals Nederlands, rekenen, gym en wereldoriëntatie. Een groot aantal kerndoelen van de SLO worden met de programma's bereikt. 

Museumles

Aansluitend aan het lesprogramma krijgen kinderen ook nog een passende les in het Reddingmuseum. Zo maken de leerlingen op een leuke en leerzame manier kennis met het reddingwezen. Misschien wordt één van hun wel de nieuwe Dorus Rijkers!

Kosten lesprogramma’s: € 41,25 per klas (inclusief een les in het museum).

Voor meer informatie neem contact op met onze educatiemedewerker via educatie@reddingmuseum.nl.