Scheepsbel SS Nordlyset

Op 18 december 1877 verkeerde het Deense vrachtschip, de SS Nordlyset, in nood tijdens een storm voor de kust van Texel. Om de opvarenden van de SS Nordlyset te redden voerden negen bemanningsleden van de roeireddingboot Nieuwediep uit. Het lukte de redders om de 23-koppige bemanning in de reddingboot te krijgen. Echter de reddingboot was te vol en sloeg op de terugweg om. Nadat de reddingboot zichzelf had opgericht en de drenkelingen aan boord waren geklauterd werden de koppen geteld. Voor negen personen liep het noodlottig af, onder wie de schipper en een roeier van de roeireddingboot Nieuwediep. Ze verdwenen in de golven. 

De Nordlyset zonk naar de bodem en werd snel een onbekend wrak. Jaren werd er gedacht dat het wrak de SS Wandle was. In 2018 dook duikvereniging Northseadivers een bel op vanaf het wrak. Deze bel was het bewijs dat het wrak de SS Nordlyset was. De bel is in langdurige bruikleen en nu te zien in de vaste expositie van het Reddingmuseum.